Športno društvo Sonček

Škrjančevo 21, 1235 Radomlje

GSM: 041/853-071
E-pošta: info@sd-soncek.si

Pišite nam

Sončkov tim se predstavi

Prilagodljivi, potrpežljivi, pozitivni – SONČNI

Dinamični, profesionalni, pozitivni – SONČNI

Primož Ahačič

Primož Ahačič

Predsednik društva

Sem prof. šp. vzgoje, diplomirani trener alpskega smučanja.
V času študija sem pridobil še nazive učitelj plavanja, teka na smučeh in učitelj smučanja z mednarodno licenco ISIA in MOU. Skrbim za nemoten in kvaliteten potek programov. Naš moto je, da smo aktivni in nasmejani vsi!

E pošta: sd.soncek@gmail.com
Telefon: 041/853-071

Kaja Reberšek

Kaja Reberšek

Gibalna abeceda, smučanje, rolanje

Sem diplomantka Fakultete za šport, Univerza v Ljubljani (univerzitetni program, smer športno treniranje - ples). Že od nekdaj sem vpeta med številnimi športi (ples, smučanje, gimnastika, plezanje, atletika), zadnjih 7 let pa vsa pridobljena znanja delim z mlajšimi v Športnem društvu Sonček, kjer vodim vadbo gibalna abeceda ter poučujem na tečajih plavanja, smučanja in rolanja. S pomočjo igre in pestrih učnih vsebin poskrbim, da otroci pozabijo na napor in učinkovito razvijajo svoje motorične sposobnosti in pozitivno samopodobo.

Miha Žargi

Miha Žargi

Gibalna abeceda, plavanje

Sem študent 3. letnika na Fakulteti za šport. Sem aktiven tekmovalec in trener francoskega boksa, vaditelj atletike in vaditelj plavanja. V Športnem društvu Sonček otroke spodbujam pri razvijanju gibalnih sposobnosti in jim poskušam privzgojiti veselje do športne aktivnosti.

Nežka Rugelj

Nežka Rugelj

Športna gimnastika, gibalna abeceda

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri Dvopredmetni učitelj matematike in računalništva. Trener gimnastike sem od leta 2011, s samo gimnastiko pa se ukvarjam že od malih nog. Na treningih poskrbim za kvalitetno in razgibano vadbo ter obilo dobre volje.

E pošta: nezka@sd-soncek.si
Telefon: 040/729-992

Klara Omovšek

Klara Omovšek

Športna gimnastika, rolanje, gibalna abeceda

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. Sem vaditeljica rolanja in plavanja. Zelo rada se ukvarjam z različnimi športi, zlasti z odbojko in deskanjem na snegu. V največje veselje mi je, da je pri otrocih opazen gibalni napredek in med vadbo, na otroških obrazih, vedno nasmeh.

Laura Grošelj

Laura Grošelj

Športna gimnastika, gibalna abeceda

Sem študentka Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana. Zelo uživam v delu in druženju z otroki, že od malih nog pa se rekreativno ukvarjam s športom.

Janez Kunstelj

Janez Kunstelj

Smučanje

Sem študent lesarstva na Biotehniški fakulteti. Učitelj smučanja sem 3 leta, poleg tega pa sem tudi vaditelj plavanja. Smučam že od malih nog in še danes mi je v veliko veselje.
Pri delu z najmlajšimi poleg kvalitetne vadbe nikoli ne pozabim na zabavo in igro.

Matija Štern

Matija Štern

Smučanje

Sem študent Fakultete za Šport v Ljubljani, smer športna vzgoja. Moj najljubši šport je smučanje, katerega poleg ostalih športnih aktivnosti poučujem že nekaj let. Prizadevam si, da najmlajši osvojijo kar se da veliko znanja, hkrati pa se ob tem neizmerno zabavajo.

Tomaž Okorn

Tomaž Okorn

Smučanje

Imam tri otroke in ne dve, ampak tri leve roke. Sem lastnik grdega ksihta in najboljšega šihta, saj sem smučarski učitelj. Ja, vsaj smučati sem se v življenju naučil dobro. Nadvse se trudim, da otroke naučim čim več, zato vedno ugasnem telefon in le na žičnici rešujem sudoku. Moja značilnost je, da si znam tudi z levo roko zapeti klipsne na pancarjih in da znam vse besedilo pesmi Pancertanc. Še to: Hansija Hinterseerja v življenju še nisem srečal.

Katja Ahačič

Katja Ahačič

Smučanje