Športno društvo Sonček

Škrjančevo 21, 1235 Radomlje

GSM: 041/853-071
E-pošta: info@sd-soncek.si

Pišite nam

Sončkov tim se predstavi

Prilagodljivi, potrpežljivi, pozitivni – SONČNI

Dinamični, profesionalni, pozitivni – SONČNI

Primož Ahačič

Primož Ahačič

Predsednik društva

Sem prof. šp. vzgoje, diplomirani trener alpskega smučanja.
V času študija sem pridobil še nazive učitelj plavanja, teka na smučeh in učitelj smučanja z mednarodno licenco ISIA in MOU. Skrbim za nemoten in kvaliteten potek programov. Naš moto je, da smo aktivni in nasmejani vsi!

E pošta: sd.soncek@gmail.com
Telefon: 041/853-071

Katja Ahačič

Katja Ahačič

Smučanje
Miha Žargi

Miha Žargi

Gibalna abeceda, plavanje

Sem študent 3. letnika na Fakulteti za šport. Sem aktiven tekmovalec in trener francoskega boksa, vaditelj atletike in vaditelj plavanja. V Športnem društvu Sonček otroke spodbujam pri razvijanju gibalnih sposobnosti in jim poskušam privzgojiti veselje do športne aktivnosti.

Nežka Rugelj

Nežka Rugelj

Športna gimnastika, gibalna abeceda

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri Dvopredmetni učitelj matematike in računalništva. Trener gimnastike sem od leta 2011, s samo gimnastiko pa se ukvarjam že od malih nog. Na treningih poskrbim za kvalitetno in razgibano vadbo ter obilo dobre volje.

E pošta: nezka@sd-soncek.si
Telefon: 040/729-992

Kaja Reberšek

Kaja Reberšek

Gibalna abeceda, smučanje, rolanje

Sem diplomantka Fakultete za šport, Univerza v Ljubljani (univerzitetni program, smer športno treniranje - ples). Že od nekdaj sem vpeta med številnimi športi (ples, smučanje, gimnastika, plezanje, atletika), zadnjih 7 let pa vsa pridobljena znanja delim z mlajšimi v Športnem društvu Sonček, kjer vodim vadbo gibalna abeceda ter poučujem na tečajih plavanja, smučanja in rolanja. S pomočjo igre in pestrih učnih vsebin poskrbim, da otroci pozabijo na napor in učinkovito razvijajo svoje motorične sposobnosti in pozitivno samopodobo.