Treninge športne gimnastike in akrobatike v našem društvu lahko obiskujejo otroci od 2,5 leta starosti. Predšolski otroci se z gimnastiko spoznavajo preko različnih elementarnih iger in raznolikih športnih poligonov, šolski otroci pa imajo že prave treninge. V našem društvu se ne usmerjamo v vrhunski šport, kljub temu pa se vadeči udeležujejo tudi tekmovanj nacionalnega programa Gimnastika za vse. Okoli novega leta pripravimo Božični nastop za starše in prijatelje, nastopamo pa tudi na različnih šolskih in drugih prireditvah. Skupni cilj naših programov je, da otroci vzljubijo ta čudovit in raznolik šport ter skrbeti za njihov zdrav razvoj.

V našem društvu skrbimo, da otroci z vadbo razvijajo gibalne sposobnosti in občutek zavedanja lastnega telesa, pridobivajo gibalne izkušnje v različnih situacijah in se spoznavajo s pomenom gibanja za skladen razvoj in ohranjanja dobrega počutja. Trudimo se, da otroci oblikujejo trajne športne navade in svojo osebnost s pozitivnimi sodelovalnimi odnosi pri skupni pripravi orodij, z navajanjem na varovanje in pomoč, z razvijanjem vztrajnosti, borbenosti in poguma, s pridobivanjem samozavesti.

Vadbene skupine